Ekspertu padomi, kā motivēt bērnu mācīties

Ir daudz un dažādi sociālie faktori, piemēram, bieža skolas un dzīvesvietas maiņa, vecāku uzmanības trūkums vai šķiršanās, slikta finansiālā situācija ģimenē, kas var ietekmēt bērna spējas mācīties un veidot veiksmīgas attiecības ar saviem vienaudžiem. Bērniem, lai tie mācītos, nevajag daudz – pēc būtības viss, kas tiem vajadzīgs, ir tāda ikdienā nenovērtēta lieta kā iedrošinājums. Līdz ko bērns sajutīs, ka daudz kas ir paveicams paša spēkiem, viņā radīsies iedvesma izzināt arvien jaunas lietas, atklāt dažādus skatupunktus, kā arī īstenot savas vēlmes. Atbildot uz jautājumu, kā rīkoties, lai bērns mācības un vēlmi dzīvē kaut ko sasniegt nepamestu novārtā, jāsaka, ka ir nepieciešama iedvesma.

Vecākiem ir svarīgi ne vien palīdzēt risināt uzdevumus, bet arī radīt bērnā interesi par tiem. Patiesībā bērna sociālā vide ietekmē tā sekmes daudz lielākā mērā nekā mums varētu šķist. Šī iemesla dēļ vecākiem un skolotājiem ir ne vien jāpalīdz atrisināt uzdevumi, bet arī jāmotivē bērnu interesēties par visu jauno un nezināmo.

Kuram gan nav zināms teiciens, ka sevi ir jāpierāda darbos, nevis vārdos. Tieši šī iemesla dēļ vecākiem, lai iedvesmotu un motivētu savus bērnus mācīties, ir ļoti būtiski būt par pozitīvu piemēru – vecākiem pašiem arī ir jālasa grāmatas, jānodarbojas ar kādu hobiju, jāizrāda padziļināta interese par kādu jomu, jāsporto u.tml. Diemžēl, kā rāda pieredze, vecāki nereti šo piemēru nevar sniegt vai bērnam vispār nav vecāku.

Patstāvība ir viena no būtiskākajām bērna prāta darbības attīstības komponentēm, tādēļ vecākiem savos bērnos visupirms ir jāieaudzina patstāvība, jo tas, kādā mērā izpaužas bērna patstāvība, ietekmē arī tā attieksmi pret mācībām – jo patstāvīgāks ir bērns, jo mazāk grūtību un šķēršļu tas saskata, apgūstot kaut ko jaunu un nezināmu. Patstāvība ir paļaušanās uz savām spējām, un tā kā skolā lielā mērā ir nepieciešams paļauties tikai uz savām spējām, patstāvībai ir neizmērojami liela nozīme.

Runājot par mācībām, nevar nepieminēt arī brīvo laiku, kuram ir ārkārtīgi liela nozīme mācību procesā. Lai bērns labi mācītos, tam ir būtiski ne tikai mācīties, bet arī atpūsties. Neskatoties uz to, ka vecākiem nereti šķiet, ka lietderīgāk būtu saplānot bērna dienu tā, lai tas tiktu nodarbināts no agra rīta līdz vēlam vakaram, ir pierādīts, ka bērniem brīvais laiks un atpūta ir nepieciešami tādā pašā mērā kā pieaugušajiem. Turklāt, bērns vēl nav psihiski un fiziski nobriedis, tādēļ atpūta un laiks savām interesēm ir tikai pašsaprotama nepieciešamība, lai bērns spētu pilnīgi attīstīties. Bērnam ir jāatvēl laiks ne vien mācībām, bet arī sev, ko pavadīt rotaļājoties, pastaigājoties vai vienkārši sapņojot.